FC Slovan Liberec | Mládež | Rozcestník mládeže
Menu Další Zavřít Zavřít

AKADEMIE MLÁDEŽE

Facebook Instragram XPS Youtube

FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek (IČ 18381243) je realizátorem následujících projektů:

Projekty 2020

(jednotlivé projekty mohou být financovány samostatně nebo z více zdrojů orgánů státní správy a mateřského klubu)

 1. Zajištění přípravy mladých talentovaných sportovců především dorostenecké a juniorské kategorie směřující ke státní reprezentaci, péče o sportovně talentovanou mládež a sportovní příprava ve vrcholových sportovních centrech mládeže, sportovních centrech mládeže, sportovních střediscích a ve sportovních akademiích. Smlouva s Fotbalovou asociací ČR finančně podpořená z projektu Talent 2020, MŠMT-36979/2019 A Č.502020-2A_075 ze státního rozpočtu, část 1. Výše dotace 1,397.400 Kč.


 2. Výzva MŮJ KLUB 2020, pravidelná sportovní činnost mládeže při fotbalové akademii v roce 2020, podpořena dotací MŠMT na základě rozhodnutí č. 502020_2B_4211 ve výši 1,027.400 Kč


 3. Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže realizovaná v FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek, podpořená dotací ve výši 221.130 Kč ze sportovního fondu Statutárního města Liberec na základě veřejnoprávní smlouvy č.DS20200639/01.


 4. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2020, podpořená z dotačního fondu Libereckého kraje částkou 200.000 Kč, číslo sml. OLP/893/2020, výdaje projektu 400 tis. Kč.


 5. Podpora činnosti mládeže ve sportovním klubu, podpořená účelovou dotací 1,000.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje, číslo rozhodnutí č.OLP/2751/2020, INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 2020.


 6. Rozvoj českého fotbalu v místě sídla spolku, pořádat nábory nových členů, pečovat o sportovní výchovu mládeže, … Podpořeno Fotbalovou asociací ČR ve výši 34.545 Kč,


 7. Zajištění přípravy mladých talentovaných sportovců především dorostenecké a juniorské kategorie směřující ke státní reprezentaci, péče o sportovně talentovanou mládež a sportovní příprava ve vrcholových sportovních centrech mládeže, sportovních centrech mládeže, sportovních střediscích a ve sportovních akademiích. Smlouva s Fotbalovou asociací ČR finančně podpořená z projektu Talent 2020, MŠMT-36979/2019 A Č.502020-2A_075 ze státního rozpočtu, část 2. Výše dotace 1,602.600 Kč.


 8. V září 2020 přidělil Liberecký kraj spolku FC SLOVAN LIBEREC – mládež účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 85 tis. Kč. Jedná se o program INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 2020, č.: OLP/3053/2020 s názvem „Mimořádná podpora“. Dotace je čerpána v období od 1.1.2020 do 30.6.2021 na ubytovací služby pro členy spolku v domově mládeže Střední odborné školy Liberec a na služby kondičního trenéra pro kategorie U12-U19.


Projekty 2019

(jednotlivé projekty mohou být financovány samostatně nebo z více zdrojů orgánů státní správy a mateřského klubu)

 1. Pravidelná sportovní činnost mládeže, realizovaná v FC SLOVAN LBEREC – mládež, spolek v období od ledna do prosince roku 2019. Projekt je podpořen Sportovním fondem statutárního města Liberec dle Programu 6.1, č.sml.DS2019000681, výše podpory 314.000,- Kč.


 2. Pravidelná sportovní činnost mládeže při fotbalové akademii v roce 2019, podpořeno dotací MŠMT ve výši 666.600,- Kč, výzva MŮJ KLUB 2019, evidenční číslo projektu SPORT-2-B-1910/2019, rozpočet projektu 5 mil. Kč.


 3. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže realizovaná v FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek, podpořeno účelovou dotací z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 300.000,- K, č.smlouvy OLP/3451/2019, program 4.26. Rozpočet projektu 1 mil. Kč.


 4. Spolupráce při rozvoji fotbalu v ČR, podpořeno příspěvkem od Fotbalové asociace ČR ve výši 212.766 Kč na mládežnické reprezentace.
 5. Spolupráce při rozvoji fotbalu v ČR, podpořeno příspěvkem od Fotbalové asociace ČR ve výši 83.000 Kč na talentovanou mládež – ženy.
 6. Spolupráce při rozvoji fotbalu v ČR, podpořeno příspěvkem od Fotbalové asociace ČR ve výši 3,264.000 Kč na talentovanou mládež.


 7. Podpora činnosti mládeže ve sportovním klubu, realizovaná v FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek, podpořeno účelovou dotací z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 2.000.000,- Kč, č. smlouvy OLP/3851/2019, program Individuální dotace 2019.


Projekty 2018

(jednotlivé projekty mohou být financovány samostatně nebo z více zdrojů orgánů státní správy a mateřského klubu)

 1. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže realizovaná v FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek. Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu 500 tis. Kč, projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje částkou 195 tis. Kč, č. smlouvy: OLP/3414/2018.


 2. Sportovní dopoledne pro mateřské školy v Liberci. Realizováno členy FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek v červnu 2018. Projekt je podpořen Sportovním fondem statutárního města Liberec č.DS201801142 ve výši 32.000,- Kč.
 3. Pravidelná sportovní činnost mládeže, realizovaná v FC SLOVAN LBEREC – mládež, spolek v období od ledna do prosince roku 2018. Projekt je podpořen Sportovním fondem statutárního města Liberec č.DS201801036 ve výši 193.110,- Kč.


 4. Pravidelná sportovní činnost mládeže v roce 2018 v rámci činnosti Fotbalové akademie při FC SLOVAN LIBEREC – MLÁDEŽ, spolek. Podpořeno neinvestiční dotací ze státního rozpočtu České republiky na rok 2018 ve výši 689.000 Kč, číslo rozhodnutí 502018_2B_2166, vydáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Celkové náklady projektu 5,000.000,- Kč.
 5. Podpora činnosti mládeže ve sportovním klubu, projekt podpořen účelovou dotací z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/4072/2018 ve výši 2,000.000,- Kč. Celkové náklady projektu 2,500.000,- Kč.


Projekty 2017

(jednotlivé projekty mohou být financovány samostatně nebo z více zdrojů orgánů státní správy a mateřského klubu)

 1. Pravidelná sportovní činnost mládeže při fotbalové akademii, náklady projektu 5,5 mil Kč, podpořeno neinvestiční dotací ve výši 380 tis. Kč ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017 zaslané prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. rozhodnutí 502017_8_1319, evidenční číslo projektu SPORT-VIII-0409/2017.
 2. Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže realizovaná v FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek. Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu 1.000 tis. Kč, projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje částkou 500 tis. Kč, č. smlouvy: OLP/2917/2017.


 3. Program V – činnost sportovních svazů, podpořeno neinvestiční dotací ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2017, rozhodnutí MŠMT č.502017_5_029. Výše dotace 4.500 tis. Kč.
 4. Program II – Sportovně talentovaná mládež, podpořeno neinvestiční dotací ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2017, rozhodnutí MŠMT č.50_02_0014/2017. Výše dotace 430 tis. Kč.
 5. Podpora činnosti mládeže ve sportovním klubu, náklady projektu 2.250 tis. Kč, projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje částkou 2.250 tis. Kč, č. smlouvy OLP/3106/2017.
 6. Program II – Sportovně talentovaná mládež, podpořeno neinvestiční dotací ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2017, rozhodnutí MŠMT č.50_02_0014/2017. Výše dotace 29 tis. Kč.

Projekty 2015/16 - výroční zpráva 2016

 1. Název projektu: „FC SLOVAN LIBEREC – mládež, materiální vybavení pro tréninky a zápasy dětí“, celkové náklady projektu 93 tis. Kč. Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje částkou 35 tis. Kč, číslo smlouvy OLP/799/2015.
 2. Název projektu: „FC SLOVAN LIBEREC – mládež, činnost mládeže“. Celkové náklady projektu 750 tis. Kč. Projekt je finančně podpořen účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu Libereckého kraje, číslo smlouvy OLP/305/2015. Dotace byla využita na nákup trenérských a administrativních služeb k zajištění činnosti fotbalové akademie.
 3. Název projektu: „FC Slovan Liberec – mládež, pravidelná sportovní činnost mládeže“. Celkové náklady projektu 6.108 tis. Kč. Projekt je finančně podpořen účelovou dotací ve výši 1.099 tis. Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje, číslo smlouvy OLP/3818/2015. Dotace bude použita na úhradu služeb vynaložených na činnost fotbalové akademie.
 4. Název projektu: „Podpora činnosti Akademie mládeže ve sportovním klubu“. Celkové náklady projektu 2.750 tis. Kč. Projekt je finančně podpořen účelovou neinvestiční dotací ve výši 2.600 tis. Kč z rozpočtu Libereckého kraje, číslo smlouvy OLP/944/2016. Dotace bude použita na úhradu nákladů spojených se zajištěním a zkvalitněním úrovně sportovní přípravy mládežnických sportovců a trenérů fotbalové akademie.
 5. Název projektu: „Dotace na pronájmy tělocvičen pro tréninkovou činnost mládeže FC Slovan Liberec“. Celkové náklady projektu 253 tis. Kč. Projekt je finančně podpořen účelovou dotací ve výši 50 tis. Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje, číslo smlouvy OLP/2784/2016. Dotace bude použita na úhradu pronájmu tělocvičen pro tréninky fotbalové akademie.


 6. Název projektu: „Fotbalová akademie mládeže – sportovní příprava“. Celkové náklady projektu 500 tis. Kč. Projekt je finančně podpořen nadačním příspěvkem ve výši 500 tis. Kč od Nadace ČEZ, číslo smlouvy SCE 29_16. Dotace bude použita na úhradu nákladů za trenérské služby poskytnuté jednotlivým týmům Fotbalové akademie mládeže. Realizace projektu v období 1.7.2016-31.12.2016.


 7. Název projektu: „Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže realizovaná v FC Slovan Liberec – mládež.“ Celkové náklady projektu 362 tis. Kč. Projekt je finančně podpořen účelovou dotací ve výši 60 tis. Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje, číslo smlouvy OLP/4167/2016. Dotace bude použita na úhradu nákladů za trenérské a administrativní služby spojené s činností fotbalové akademie.Generální partner
Preciosa AAA Auto
Hlavní partneři
Pražská plynárenská T-Mobile Renomia AUTO KP Plus Canis Pivovar Svijany
Další partneři
Mocca Immergas
Mediální partneři
Hitrádio Contact Hattrick