FC Slovan Liberec | Mládež | Rozcestník mládeže
Menu Další Zavřít Zavřít

AKADEMIE MLÁDEŽE

Facebook Instragram XPS Youtube

FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek (IČ 18381243) je realizátorem následujících projektů:

Projekty 2023

 1. Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v FC SLOVAN LIBEREC. Předpokládané způsobilé výdaje projektu 264.260 Kč, podpořeno účelovou dotací z Libereckého kraje ve výši 184.800 Kč.
  Oblast podpory: Tělovýchova a sport, program č.: 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2023, č. OLP/1606/2023.
 2. Podpora elitních sportovních subjektů reprezentujících Libereckých kraj, podpořeno neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 3,000.000 Kč, č. OLP/1423/2023.
  Dotace je využívána na odměny za trenérské služby, autobusové dopravy a pronájmy sportovišť.


 3. Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže realizovaná v FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek. Podpořeno účelovou dotací od Statutárního města Liberec ve výši 712.000 Kč, číslo smlouvy DS202301058
 4. Pravidelná sportovní činnost fotbalové akademie mládeže v roce 2023. Podpořeno účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC ve výši 2,500.000 Kč, č.DS202300989.
  Dotace bude čerpána na odměny a mzdy trenérů fotbalové akademie, autobusovou dopravu a pronájmy sportovišť.
 5. Podpora činnosti - péče o talentovanou mládež, podpořeno dotací od Fotbalové asociace České republiky ve výši 3,470.000 Kč na základě rozhodnutí Národní sportovní agentury č.j. NSA0025/2022/PSS23/20.
  Účelem dotace poskytované na základě této smlouvy je podpora činnosti Konečného příjemce při:
  - zajištění péče o sportovně talentovanou mládež v systému a struktuře, ve kterých je zohledněn věkový a výkonnostní růst sportovce;
  - zajištění přípravy sportovně talentované mládeže, především dorostenecké a juniorské kategorie, směřující ke státní sportovní reprezentaci podle platných mezinárodních pravidel sportovního odvětví, zejména ve sportech zařazených do programu olympijských her (zpravidla ve věku 15 až 21 let) a zajištění základní a sportovní výkonnostní činnosti talentované mládeže (zpravidla ve věku 6 až 15 let);
  - zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže v řízeném systému vrcholových sportovních centrech mládeže (VSCM) – pro účely Rozhodnutí se rozumí dlouhodobý program systému přípravy sportovců ke sportovní reprezentaci státu ve věkové kategorii 19 až 23 let;
  - zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže v řízeném systému činnost sportovních centrech mládeže (SCM) – pro účely Rozhodnutí se pod SCM rozumí dlouhodobý program zařazený do systému přípravy talentované mládeže, zpravidla 15 až 19 let; 1.5 zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže v řízeném systému sportovních středisek (SpS) pro účely Rozhodnutí se pod SpS rozumí dlouhodobý program zařazený do systému přípravy sportovně talentované mládeže. Cílem je podpora sportovní přípravy talentované mládeže, zpravidla ve věkové kategorii 10 až 15 let;
  - zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže v řízeném systému ve sportovních akademiích (SA) pro účely Rozhodnutí se pod SA rozumí centrum talentovaných dětí a mládeže se zaměřením na všestrannou sportovní přípravu dětí zábavným způsobem s postupným rozvojem pohybových schopností a dovedností, a následným doporučením vhodného sportu na základě jejich individuálních předpokladů.


 6. Sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 19 let v rámci výzvy 21/2022 Můj Klub 2023, č.j. NSA-0058/2020/A/136, podpořeno částkou 1,032.384 Kč, číslo žádosti MK23-00566.
  Dotace je poskytnuta na:
  - sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 do 19 let,
  - zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce příjemce realizující sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 do 19 let v souladu s platnými a registrovanými Stanovami spolku


Za všechny poskytnuté dotace děkujeme.

Projekty 2022

 1. Pravidelná sportovní činnost fotbalové akademie mládeže v roce 2022. Předpokládané způsobilé výdaje projektu 9,000.000 Kč, podpořeno účelovou neinvestiční dotací od Statutárního města Liberec ve výši 2,500.000 Kč, číslo smlouvy: DS202200562.
 2. Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže realizovaná v FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek. Podpořeno účelovou dotací od Statutárního města Liberec ve výši 316.000 Kč, číslo smlouvy DS202201219.
 3. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2022, podpořeno účelovou dotací Libereckého kraje ve výši 280.000 Kč, číslo smlouvy.: OLP/1576/2022
 4. Podpora činnosti mládeže ve sportovním klubu a reprezentace Libereckého kraje, podpořeno neinvestiční účelovou dotací Libereckého kraje ve výši 1,150.000 Kč, číslo smlouvy OLP/3660/2022


 5. Podpora činnosti - péče o talentovanou mládež, podpořeno dotací od Fotbalové asociace České republiky ve výši 3,015.300 Kč na základě rozhodnutí Národní sportovní agentury č.j. NSA0112/2022/PSS22/08.
 6. Účelem projektu je:

  • zajištění péče o sportovně talentovanou mládež v systému a struktuře, ve kterých je zohledněn věkový a výkonnostní růst sportovce
  • zajištění přípravy sportovně talentované mládeže, především dorostenecké a juniorské kategorie, směřující ke státní sportovní reprezentaci podle platných mezinárodních pravidel sportovního odvětví, zejména ve sportech zařazených do programu olympijských her (zpravidla ve věku 15 až 23 let) a zajištění základní a sportovní výkonnostní činnosti talentované mládeže (zpravidla ve věku 6 až 15 let);
  • zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže v řízeném systému vrcholových sportovních centrech mládeže (VSCM) – pro účely Rozhodnutí se rozumí dlouhodobý program systému přípravy sportovců ke sportovní reprezentaci státu ve věkové kategorii 19 až 23 let;
  • zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže v řízeném systému činnost sportovních centrech mládeže (SCM) – pro účely Rozhodnutí se pod SCM rozumí dlouhodobý program zařazený do systému přípravy talentované mládeže, zpravidla 15 až 19 let;
  • zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže v řízeném systému sportovních středisek (SpS) pro účely Rozhodnutí se pod SpS rozumí dlouhodobý program zařazený do systému přípravy sportovně talentované mládeže. Cílem je podpora sportovní přípravy talentované mládeže, zpravidla ve věkové kategorii 10 až 15 let;
  • zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže v řízeném systému ve sportovních akademiích (SA) pro účely Rozhodnutí se pod SA rozumí centrum talentovaných dětí a mládeže se zaměřením na všestrannou sportovní přípravu dětí zábavným způsobem s postupným rozvojem pohybových schopností a dovedností, a následným doporučením vhodného sportu na základě jejich individuálních předpokladů.


 7. Sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let v rámci výzvy Můj klub 2022 – 2.kolo, podpořeno dotací od Národní sportovní agentury ve výši 568.980 Kč, číslo rozhodnutí NSA-00173/2022/MK22-2/5


Všechny dotace byly využity na úhradu trenérských služeb (případně mzdových nákladů trenérů), služby za dopravu autobusy, pronájmy venkovních i vnitřních sportovišť a úhradu ubytování v domově mládeže.

Za všechny poskytnuté dotace děkujeme.

Projekty 2021

 1. Zabezpečení výchovy sportovně talentované mládeže věkové kategorie 6 až 23 let, podpořeno dotací od Fotbalové asociace České republiky ve výši 3,000.000 Kč z programu Národní sportovní agentury (Výzva 16/2020 – Podpora sportovních svazů), číslo rozhodnutí NSA-123/2021/PSS21. Účelem projektu je zajištění péče o sportovně talentovanou mládež všech věkových kategorií, zajištění přípravy sportovně talentované mládeže v dorosteneckých a juniorských kategoriích , zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže v řízeném systému sportovních center mládeže.


 2. Podpora činnosti SK/TJ , zabezpečení sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let , zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujících sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let, Podpořenou dotací Národní sportovní agentury ve výši 1,082.685 Kč, číslo rozhodnutí NSA-MK21-06142/2020/MK21/3, výzva Můj klub 2021.


 3. Podpora přípravy reprezentace Libereckého kraje realizované v FC SLOVAN LIBEREC- mládež, spolek, podpořeno individuální dotací Libereckého kraje ve výši 2,000.000 Kč, č. OLPÚ3191/2021. Účelem projektu je zajištění dopravy sportovní reprezentace Libereckého kraje na soutěže, pronájmy sportovišť, ubytování hráčů akademie a trenérských služeb.


 4. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže realizovaná v FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek, podpořená účelovou dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 350.000 Kč, oblast podpory Tělovýchova s sport, číslo OLP/2008/2021. Náplní projektu je podpora pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 500.500 Kč.


 5. Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže realizovaná v FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek, podpořená účelovou dotací ve výši 352.462 Kč ze sportovního fondu statutárního města Liberec, číslo smlouvy DS202100802.


Všechny dotace byly využity na úhradu trenérských služeb (případně mzdových nákladů trenérů), služby za dopravu autobusy, pronájmy venkovních i vnitřních sportovišť, úhradu ubytování a stravy v domově mládeže.

Za všechny poskytnuté dotace děkujeme.

Projekty 2020

(jednotlivé projekty mohou být financovány samostatně nebo z více zdrojů orgánů státní správy a mateřského klubu)

 1. Zajištění přípravy mladých talentovaných sportovců především dorostenecké a juniorské kategorie směřující ke státní reprezentaci, péče o sportovně talentovanou mládež a sportovní příprava ve vrcholových sportovních centrech mládeže, sportovních centrech mládeže, sportovních střediscích a ve sportovních akademiích. Smlouva s Fotbalovou asociací ČR finančně podpořená z projektu Talent 2020, MŠMT-36979/2019 A Č.502020-2A_075 ze státního rozpočtu, část 1. Výše dotace 1,397.400 Kč.


 2. Výzva MŮJ KLUB 2020, pravidelná sportovní činnost mládeže při fotbalové akademii v roce 2020, podpořena dotací MŠMT na základě rozhodnutí č. 502020_2B_4211 ve výši 1,027.400 Kč


 3. Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže realizovaná v FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek, podpořená dotací ve výši 221.130 Kč ze sportovního fondu Statutárního města Liberec na základě veřejnoprávní smlouvy č.DS20200639/01.


 4. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2020, podpořená z dotačního fondu Libereckého kraje částkou 200.000 Kč, číslo sml. OLP/893/2020, výdaje projektu 400 tis. Kč.


 5. Podpora činnosti mládeže ve sportovním klubu, podpořená účelovou dotací 1,000.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje, číslo rozhodnutí č.OLP/2751/2020, INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 2020.


 6. Rozvoj českého fotbalu v místě sídla spolku, pořádat nábory nových členů, pečovat o sportovní výchovu mládeže, … Podpořeno Fotbalovou asociací ČR ve výši 34.545 Kč,


 7. Zajištění přípravy mladých talentovaných sportovců především dorostenecké a juniorské kategorie směřující ke státní reprezentaci, péče o sportovně talentovanou mládež a sportovní příprava ve vrcholových sportovních centrech mládeže, sportovních centrech mládeže, sportovních střediscích a ve sportovních akademiích. Smlouva s Fotbalovou asociací ČR finančně podpořená z projektu Talent 2020, MŠMT-36979/2019 A Č.502020-2A_075 ze státního rozpočtu, část 2. Výše dotace 1,602.600 Kč.


 8. V září 2020 přidělil Liberecký kraj spolku FC SLOVAN LIBEREC – mládež účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 85 tis. Kč. Jedná se o program INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 2020, č.: OLP/3053/2020 s názvem „Mimořádná podpora“. Dotace je čerpána v období od 1.1.2020 do 30.6.2021 na ubytovací služby pro členy spolku v domově mládeže Střední odborné školy Liberec a na služby kondičního trenéra pro kategorie U12-U19.


Projekty 2019

(jednotlivé projekty mohou být financovány samostatně nebo z více zdrojů orgánů státní správy a mateřského klubu)

 1. Pravidelná sportovní činnost mládeže, realizovaná v FC SLOVAN LBEREC – mládež, spolek v období od ledna do prosince roku 2019. Projekt je podpořen Sportovním fondem statutárního města Liberec dle Programu 6.1, č.sml.DS2019000681, výše podpory 314.000,- Kč.


 2. Pravidelná sportovní činnost mládeže při fotbalové akademii v roce 2019, podpořeno dotací MŠMT ve výši 666.600,- Kč, výzva MŮJ KLUB 2019, evidenční číslo projektu SPORT-2-B-1910/2019, rozpočet projektu 5 mil. Kč.


 3. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže realizovaná v FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek, podpořeno účelovou dotací z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 300.000,- K, č.smlouvy OLP/3451/2019, program 4.26. Rozpočet projektu 1 mil. Kč.


 4. Spolupráce při rozvoji fotbalu v ČR, podpořeno příspěvkem od Fotbalové asociace ČR ve výši 212.766 Kč na mládežnické reprezentace.
 5. Spolupráce při rozvoji fotbalu v ČR, podpořeno příspěvkem od Fotbalové asociace ČR ve výši 83.000 Kč na talentovanou mládež – ženy.
 6. Spolupráce při rozvoji fotbalu v ČR, podpořeno příspěvkem od Fotbalové asociace ČR ve výši 3,264.000 Kč na talentovanou mládež.


 7. Podpora činnosti mládeže ve sportovním klubu, realizovaná v FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek, podpořeno účelovou dotací z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 2.000.000,- Kč, č. smlouvy OLP/3851/2019, program Individuální dotace 2019.


Projekty 2018

(jednotlivé projekty mohou být financovány samostatně nebo z více zdrojů orgánů státní správy a mateřského klubu)

 1. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže realizovaná v FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek. Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu 500 tis. Kč, projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje částkou 195 tis. Kč, č. smlouvy: OLP/3414/2018.


 2. Sportovní dopoledne pro mateřské školy v Liberci. Realizováno členy FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek v červnu 2018. Projekt je podpořen Sportovním fondem statutárního města Liberec č.DS201801142 ve výši 32.000,- Kč.
 3. Pravidelná sportovní činnost mládeže, realizovaná v FC SLOVAN LBEREC – mládež, spolek v období od ledna do prosince roku 2018. Projekt je podpořen Sportovním fondem statutárního města Liberec č.DS201801036 ve výši 193.110,- Kč.


 4. Pravidelná sportovní činnost mládeže v roce 2018 v rámci činnosti Fotbalové akademie při FC SLOVAN LIBEREC – MLÁDEŽ, spolek. Podpořeno neinvestiční dotací ze státního rozpočtu České republiky na rok 2018 ve výši 689.000 Kč, číslo rozhodnutí 502018_2B_2166, vydáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Celkové náklady projektu 5,000.000,- Kč.
 5. Podpora činnosti mládeže ve sportovním klubu, projekt podpořen účelovou dotací z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/4072/2018 ve výši 2,000.000,- Kč. Celkové náklady projektu 2,500.000,- Kč.


Projekty 2017

(jednotlivé projekty mohou být financovány samostatně nebo z více zdrojů orgánů státní správy a mateřského klubu)

 1. Pravidelná sportovní činnost mládeže při fotbalové akademii, náklady projektu 5,5 mil Kč, podpořeno neinvestiční dotací ve výši 380 tis. Kč ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017 zaslané prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. rozhodnutí 502017_8_1319, evidenční číslo projektu SPORT-VIII-0409/2017.
 2. Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže realizovaná v FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek. Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu 1.000 tis. Kč, projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje částkou 500 tis. Kč, č. smlouvy: OLP/2917/2017.


 3. Program V – činnost sportovních svazů, podpořeno neinvestiční dotací ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2017, rozhodnutí MŠMT č.502017_5_029. Výše dotace 4.500 tis. Kč.
 4. Program II – Sportovně talentovaná mládež, podpořeno neinvestiční dotací ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2017, rozhodnutí MŠMT č.50_02_0014/2017. Výše dotace 430 tis. Kč.
 5. Podpora činnosti mládeže ve sportovním klubu, náklady projektu 2.250 tis. Kč, projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje částkou 2.250 tis. Kč, č. smlouvy OLP/3106/2017.
 6. Program II – Sportovně talentovaná mládež, podpořeno neinvestiční dotací ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2017, rozhodnutí MŠMT č.50_02_0014/2017. Výše dotace 29 tis. Kč.

Projekty 2015/16 - výroční zpráva 2016

 1. Název projektu: „FC SLOVAN LIBEREC – mládež, materiální vybavení pro tréninky a zápasy dětí“, celkové náklady projektu 93 tis. Kč. Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje částkou 35 tis. Kč, číslo smlouvy OLP/799/2015.
 2. Název projektu: „FC SLOVAN LIBEREC – mládež, činnost mládeže“. Celkové náklady projektu 750 tis. Kč. Projekt je finančně podpořen účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu Libereckého kraje, číslo smlouvy OLP/305/2015. Dotace byla využita na nákup trenérských a administrativních služeb k zajištění činnosti fotbalové akademie.
 3. Název projektu: „FC Slovan Liberec – mládež, pravidelná sportovní činnost mládeže“. Celkové náklady projektu 6.108 tis. Kč. Projekt je finančně podpořen účelovou dotací ve výši 1.099 tis. Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje, číslo smlouvy OLP/3818/2015. Dotace bude použita na úhradu služeb vynaložených na činnost fotbalové akademie.
 4. Název projektu: „Podpora činnosti Akademie mládeže ve sportovním klubu“. Celkové náklady projektu 2.750 tis. Kč. Projekt je finančně podpořen účelovou neinvestiční dotací ve výši 2.600 tis. Kč z rozpočtu Libereckého kraje, číslo smlouvy OLP/944/2016. Dotace bude použita na úhradu nákladů spojených se zajištěním a zkvalitněním úrovně sportovní přípravy mládežnických sportovců a trenérů fotbalové akademie.
 5. Název projektu: „Dotace na pronájmy tělocvičen pro tréninkovou činnost mládeže FC Slovan Liberec“. Celkové náklady projektu 253 tis. Kč. Projekt je finančně podpořen účelovou dotací ve výši 50 tis. Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje, číslo smlouvy OLP/2784/2016. Dotace bude použita na úhradu pronájmu tělocvičen pro tréninky fotbalové akademie.


 6. Název projektu: „Fotbalová akademie mládeže – sportovní příprava“. Celkové náklady projektu 500 tis. Kč. Projekt je finančně podpořen nadačním příspěvkem ve výši 500 tis. Kč od Nadace ČEZ, číslo smlouvy SCE 29_16. Dotace bude použita na úhradu nákladů za trenérské služby poskytnuté jednotlivým týmům Fotbalové akademie mládeže. Realizace projektu v období 1.7.2016-31.12.2016.


 7. Název projektu: „Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže realizovaná v FC Slovan Liberec – mládež.“ Celkové náklady projektu 362 tis. Kč. Projekt je finančně podpořen účelovou dotací ve výši 60 tis. Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje, číslo smlouvy OLP/4167/2016. Dotace bude použita na úhradu nákladů za trenérské a administrativní služby spojené s činností fotbalové akademie.Generální partner
Preciosa
Prémiový partner
Tipsport
Hlavní partneři
T-Mobile Renomia AUTO KP Plus Pregis Canis Pivovar Svijany
Další partneři
Eurovia DB Schenker
Mediální partneři
Radio Blaník Liberec Náš region